Chính sách bảo hành và hậu mãi của Ancarat

Chính sách hậu mãi được áp dụng cho tất cả các khách hàng mua bán trang sức, đá quý tại Ancarat. Đối với vàng nữ trang gồm cả Vàng Mỹ, Ý, Việt Nam

–    Bảo hành 6 tháng lỗi kỹ thuật và miễn phí nước xi 6 tháng

–    Thu lại tới 90% giá trị trong vòng 3 ngày kể từ ngày mua hàng

–    Đánh bóng miễn phí vô thời hạn

–    Thu lại theo chính sách bán lại hàng của Ancarat

–    Chính sách khách hàng thân thiết của Ancarat vô thời hạn

Đối với kim cương nhân tạo DiamondBrite

–    Thu lại tới 90% giá trị vòng vòng 3 ngày kể từ ngày mua hàng nếu còn nguyên seal

–    Rửa đá và đánh bóng miễn phí vô thời hạn

–    Thu lại theo chính sách bán lại hàng của Ancarat

–    Chính sách khách hàng thân thiết của Ancarat vô thời hạn

Đối với sản phẩm bạc cao cấp của Ancarat

–    Bảo hành 03 tháng lỗi kỹ thuật và miễn phí nước xi 3 tháng

–    Từ tháng thứ 04 đến tháng thứ 06 bảo hành tính 10% giá trị của sản phẩm

–    Từ tháng thứ 07 đến tháng thứ 12 bảo hành tính 20% giá trị của sản phẩm

–    Sau tháng 12 bảo hành tính 25% giá trị sản phẩm

–    Thu lại theo thời giá của Bạc.

–    Chính sách khách hàng thân thiết của Ancarat vô thời hạn